Vei og vedlikehold

Avtal befaring

Vi gjør fremkommeligheten bedre

Vi i Lundvoll Maskinstasjon AS bygger veier og stier både for offentlig og privat sektor, samt utfører vedlikehold av veier og plasser. Vi utfører også brøyte- og strøoppdrag på offentlige veier og for bedrifter og private.

Har du behov for ny eller
vedlikehold av vei?

Vi i Lundvoll Maskinstasjon kan hjelpe deg!
Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss