Få dyrkbar mark

Planlegger du å dyrke opp ny jord på egen eiendom? Eller ønsker du å bruke skogsområder til jordbruksareal? Lundvoll Maskinstasjon utfører nydyrking av landbrukseiendom.

Ved nydyrking skyver vi vekk vekstjorda, fjerner stubber og røtter før arealet planeres og vekstjorda skyves tilbake på det nye landbruksarealet. Det kan også legges dreneringer og bygges overvannssystem tilpasset det enkelte tiltak

Vil du vite mer om nydyrking?

Ta kontakt!

Kontakt oss