Om oss

MASKINENTREPRENØR I LYNGEN MED SENTRAL GODKJENNING I  FAGOMRÅDENE:

> Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse2
> Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
> Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
> Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

Link til godkjenningsbevis: https://sgregister.dibk.no/enterprises/980868281

Vi utfører bl.a. arbeid innen kommunaltekniske anlegg, tomter, grøfter, vann og avløp, kabelgrøfter, sprengningsarbeid, nydyrkningsarbeid, skogsveibygging og massetransport.
I tillegg utfører vi brøyting, snørydding og sandstrøing i vintersesongen.
Vi driver også med salg av sand, grus, pukk, stein og jordmasser.

Lundvoll Maskinstasjon AS  ble startet i 1955 som et personlig firma. Firmaet ble omdannet til aksjeselskap i 1999 og fikk da også sentral godkjenning.

Firmaet har seks fast ansatte. Ansatte i firmaet har maskinførerbevis eller fagbrev som anleggsmaskinførere. De har i tillegg ADK-sertifikat, kranførerkurs, kurs i utførelse av små jordrenseanlegg, kurs i bygging av skogsveier m.m.